Protocol ABC zwemles

 

Protocol ABC zwemlessen tijdens coronatijd
(update 01 oktober 2020)

We zijn blij dat we weer zwemles kunnen geven maar i.v.m. de richtlijnen vanuit de overheid, de veiligheidsregio’s en het RIVM zal dit tijdelijk op een andere manier gaan gebeuren.

We geven zwemles volgens een tijdelijk “corona rooster” waarbij we zorgen dat het voor iedereen veilig is om naar het zwembad te komen.

We geven les met maximaal 4 kinderen per leraar. De lessen starten om de 10 minuten en duren 50 minuten. De 5 minuten speeltijd gebeurt in de les onder begeleiding van de zweminstructeur.  

Veiligheid- en hygiëneregels (zie ook rivm.nl en rijksoverheid.nl)

 • Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen bij neusverkoudheid (zonder andere klachten die passen bij corona) gewoon naar het zwembad komen.
 • Blijf thuis bij klachten en laat u testen.
 • Blijf thuis als iemand in uw huishouden positief getest is op het Covid-19 virus. Als men 24 uur geen klachten meer heeft (koorts, hoesten, verkoudheid) en het is een week nadat men ziek is geworden, mag men weer naar het zwembad komen.
 • Ga direct naar huis wanneer u als volwassene tijdens het bezoek aan het zwembad klachten krijgt zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts, reuk en/of smaakverlies.
 • Gegevens van bezoekers worden geregistreerd zodat bezoekers bereikt kunnen worden in geval van een eventuele uitbraak.
 • Houd 1,5 meter afstand van iedereen buiten je eigen huishouden (uitzondering voor kinderen en jongeren tot 18 jaar onderling en kinderen tot en met 12 jaar tot volwassenen).
 • Zweminstructeurs mogen zelf bepalen of ze in het water les geven of vanaf de kant.
 • Dringend verzoek aan de ouders/begeleiders om in het gehele pand een mondkapje te dragen. Dit om de veiligheid van ouders en medewerkers te waarborgen. Wij vragen u zelf een mondkapje mee te nemen. In het zwembad kunt u eventueel een mondkapje aanschaffen (max. 1 per persoon)
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Toiletbezoek in het zwembad tot een minimum beperken.
 • Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
 • 1 ouder/begeleider met 1 kind (broertjes en zusjes mogen eventueel mee).
 • Ouder/begeleider wacht buiten de zwemzaal tot de les is afgelopen.
 • Ouder/begeleider houdt 1,5 meter afstand van de zweminstructeurs en van andere ouders/begeleiders.
 • Ouders/begeleiders kunnen geen persoonlijk contact met zweminstructeurs hebben (dringende vragen kunnen telefonisch of per mail gesteld worden).
 • Was de handen na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, hekjes, bankjes etc.).
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen.
 • Zingen en schreeuwen is niet toegestaan.
 • Aanwijzingen van de zwembadmedewerkers dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Indien bezoekers hier geen gevolg aan geven, heeft personeel toestemming van de directie om hen toegang te ontzeggen tot de accommodatie (al dan niet in overleg met lokaal gezag). Bij escalatie kan de politie gebeld worden.

Wij vragen u de aangegeven routing te volgen

 • Kom op tijd maar niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les.
 • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet.
 • Douche thuis – het is niet toegestaan voor en na de les in het zwembad te douchen.
 • Doe thuis de zwemkleding aan onder je gewone kleding. Dit is niet verplicht, wel wordt dit door ons geadviseerd.
 • Ga het zwembad binnen door de schuifdeur en ga direct naar kleedkamer 1 (niet eerst aanmelden bij receptie).
 • Snel omkleden in kleedkamer 1. Alleen gebruik maken van de 4 omkleedhokjes. Kleding en schoenen meenemen naar de zwemzaal.
 • Uw kind wordt door de zweminstructeur in de kleedkamer opgehaald. Verlaat de zwemzaal via de aangegeven routing langs de balie waar u de lessen kunt betalen. Houd het contact kort en houd de 1,5 meter afstand.
 • Betaal bij voorkeur met pin of contactloos.
 • Houd de eindtijd van de les van uw kind in de gaten.
 • Na de les wordt uw kind door de zweminstructeur naar kleedkamer 2 gebracht.
 • In kleedkamer 2 in de 4 omkleedhokjes aankleden.
 • Verlaat daarna zo snel mogelijk het zwembad via de aangegeven route.

Er is een “corona” medewerker aanwezig om toezicht te houden op de regels. Deze medewerker is ook verantwoordelijk voor extra schoonmaak en desinfectie van alle contactpunten.

Afzwemmen

Het proef- en afzwemmen voor ABC diploma’s zal niet meer collectief plaatsvinden maar in de reguliere zwemles. Er mag slechts 1 groep met maximaal 4 kinderen per uur afzwemmen. Het selecteren voor het afzwemmen gebeurt tijdens de les door de zweminstructeur.
Bij het afzwemmen mogen er momenteel geen toeschouwers aanwezig zijn

Bij aanpassingen in de coronarichtlijnen vanuit de overheid zullen de nu geldende maatregelen versoepeld dan wel aangescherpt worden.

Voor de zwemlessen blijven de reguliere annuleringsvoorwaarden van kracht. Dit houdt in:
Er staan altijd 4 door u betaalde lessen in het zwemrooster vooruit geboekt. Indien onverwacht een gereserveerde les niet gevolgd kan worden (bijvoorbeeld bij ziekte) stellen wij het op prijs als u dit meldt. Er vindt echter geen restitutie van het lesgeld plaats. Alleen indien het verzuim tenminste vier weken van tevoren wordt aangekondigd, kunnen eventueel gereserveerde lessen doorgeschoven worden en hoeft de verzuimde les niet betaald te worden.

Als uw kind of een huisgenoot corona gerelateerde klachten heeft en de les om die reden niet gevolgd kan worden, wordt dit gezien als ziekte en wordt het lesgeld niet doorgeschoven.

 

Erik en Yentl Siemons                                                                 Weesp, 1 oktober 2020