Protocol ABC zwemles

 

Zwemactiviteiten tijdens/na Coronatijd

We zijn blij dat we weer mogen starten met de zwemlessen maar i.v.m. de richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM zal dit tijdelijk op een andere manier gaan gebeuren.
We gaan daarom zwemles geven volgens een tijdelijk “Corona rooster” waarbij we zorgen dat het voor iedereen veilig is om naar het zwembad te komen.
We geven les met maximaal 4 kinderen per leraar. De lessen starten voortaan om de 10 minuten en duren 50 minuten. De 5 minuten speeltijd gebeurt in de les onder begeleiding van de zweminstructeur.  

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen (op basis van de richtlijnen van het RIVM)

 • Heeft uw kind de afgelopen 24 uur een van de volgende symptomen: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; blijf thuis.
 • Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts (vanaf 38◦C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag er weer gezwommen worden.
 • Blijf thuis als iemand in uw huishouden positief getest is op het Covid-19 virus. Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD).
 • Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.
 • Blijf thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens het bezoek aan het zwembad klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Gegevens van bezoekers worden d.m.v. het online boekingssysteem geregistreerd zodat bezoekers bereikt kunnen worden in geval van een eventuele uitbraak.
 • Houd 1,5 meter afstand van iedereen buiten je eigen huishouden (uitzondering voor kinderen en jongeren tot 18 jaar onderling en kinderen tot en met 12 jaar tot volwassenen).
 • Zweminstructeurs mogen zelf bepalen of ze in het water les geven of vanaf de kant.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes of gebruik een desinfectiemiddel.
 • Toiletbezoek in het zwembad tot een minimum beperken.
 • Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
 • 1 ouder/begeleider met 1 kind (broertjes en zusjes mogen weer mee).
 • Ouder/begeleider wacht buiten de zwemzaal tot de les is afgelopen.
 • Ouder/begeleider houdt 1,5 meter afstand van de zweminstructeurs en van andere ouders/begeleiders.
 • Ouders/begeleiders kunnen geen persoonlijk contact met zweminstructeurs hebben (dringende vragen kunnen telefonisch of per mail gesteld worden).
 • Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, hekjes, bankjes etc.)
 • Vermijd het aanraken van je gezicht
 • Schud geen handen
 • Zingen en schreeuwen is niet toegestaan
 • Betaal met pin of contactloos.
 • Aanwijzingen van de zwembadmedewerkers dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Indien bezoekers hier geen gevolg aan geven, heeft personeel toestemming van de directie om hen toegang te ontzeggen tot de accommodatie (al dan niet in overleg met lokaal gezag). Bij escalatie kan de politie gebeld worden.

Wij vragen u de aangegeven routing te volgen

 • Kom op tijd maar niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les.
 • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet.
 • Douche thuis – het is niet toegestaan voor en na de les in het zwembad te douchen
 • Doe thuis de zwemkleding aan onder je gewone kleding. Dit is niet verplicht, wel wordt dit door ons geadviseerd.
 • Ga het zwembad binnen door de schuifdeur en ga direct naar kleedkamer 1 (niet eerst aanmelden bij receptie).
 • Snel omkleden in kleedkamer 1. Alleen gebruik maken van de 4 omkleedhokjes of de afgezette omkleedvakken. Kleding en schoenen meenemen naar de zwemzaal.
 • Breng uw kind naar de zweminstructeur en verlaat de zwemzaal via de aangegeven routing langs de balie waar u het lesgeld kunt betalen. Houd het contact kort en houd de 1,5 meter afstand.
 • Houd de eindtijd van de les van uw kind in de gaten.
 • Na de les wordt uw kind door de zweminstructeur naar kleedkamer 2 gebracht.
 • In kleedkamer 2 in de hokjes of afgezette omkleedvakken aankleden.
 • Verlaat daarna zo snel mogelijk het zwembad via de aangegeven route.

Er is een “Corona” medewerker aanwezig om toezicht te houden op de regels. Deze medewerker is ook verantwoordelijk voor extra schoonmaak en desinfectie van alle contactpunten.

Afzwemmen

Het proef- en afzwemmen voor ABC diploma’s zal niet meer collectief plaatsvinden.
Het afzwemmen zal ook doordeweeks en in het weekend worden ingepland. Dan ook in kleine groepjes. Het selecteren voor het afzwemmen gebeurt tijdens de les door de zweminstructeur. Bij het afzwemmen mogen er 2 volwassen toeschouwers aanwezig zijn. Ook broertjes en/of zusjes mogen aanwezig zijn.

Bij aanpassingen in de Coronarichtlijnen vanuit de overheid zullen de nu geldende maatregelen versoepeld dan wel aangescherpt worden.

Voor de zwemlessen blijven de reguliere annuleringsvoorwaarden van kracht. Dit houdt in: .
Er staan altijd 4 door u betaalde lessen in het zwemrooster vooruit geboekt. Indien onverwacht een gereserveerde les niet gevolgd kan worden (bijvoorbeeld bij ziekte) stellen wij het op prijs als u dit meldt. Er vindt echter geen restitutie van het lesgeld plaats. Alleen indien het verzuim tenminste vier weken van tevoren wordt aangekondigd, kunnen eventueel gereserveerde lessen doorgeschoven worden en hoeft de verzuimde les niet betaald te worden.

Als uw kind of een huisgenoot Corona gerelateerde klachten heeft en de les om die reden niet gevolgd kan worden, wordt dit gezien als ziekte en wordt het lesgeld niet doorgeschoven.