Protocol ABC zwemles

 

Protocol ABC zwemlessen tijdens coronatijd
(update 15 maart 2021)

We zijn blij dat we weer zwemles kunnen geven maar i.v.m. de richtlijnen vanuit de overheid, de veiligheidsregio’s en het RIVM zal dit tijdelijk op een andere manier gaan gebeuren.

We geven zwemles volgens een tijdelijk “corona rooster” waarbij we zorgen dat het voor iedereen veilig is om naar het zwembad te komen.

We geven les met maximaal 4 kinderen per leraar. De lessen starten om de 10 minuten en duren 50 minuten. De 5 minuten speeltijd gebeurt in de les onder begeleiding van de zweminstructeur.  

Veiligheid- en hygiëneregels (zie ook rivm.nl en rijksoverheid.nl)

 • Kinderen in de basisschoolleeftijd blijven thuis met verkoudheidsklachten.
 • Blijf thuis indien u klachten heeft die passen bij corona.
 • Blijf thuis indien u corona heeft.
 • Blijf thuis indien uw huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts of last van benauwdheid heeft.
 • Blijf thuis indien uw huisgenoot corona heeft.
 • Blijf thuis indien u een nauw contact van iemand met corona bent.
 • Blijf thuis indien u terugkomt uit het buitenland.
 • Blijf thuis indien u een melding heeft gekregen via de app CoronaMelder.
 • Is de testuitslag negatief, dan had je op het moment van testen geen corona. Je hoeft niet meer thuis te blijven, tenzij je een nauw contact bent van een coronapatiënt. In dat geval blijf je de resterende dagen van de quarantaineperiode van 10 dagen thuis (volg hierin het advies van de GGD).
 • Ga direct naar huis wanneer u als volwassene of uw kind tijdens het bezoek aan het zwembad klachten krijgt zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts, reuk en/of smaakverlies.
 • Gegevens van bezoekers worden geregistreerd zodat bezoekers bereikt kunnen worden in geval van een eventuele uitbraak.
 • Houd 1,5 meter afstand van iedereen buiten je eigen huishouden (uitzondering voor kinderen en jongeren tot 18 jaar onderling en kinderen tot en met 12 jaar tot volwassenen).
 • Zweminstructeurs mogen zelf bepalen of ze in het water les geven of vanaf de kant.
 • Voor personen vanaf 13 jaar is het in het gehele pand verplicht een mondkapje te dragen. Dit om de veiligheid van bezoekers en medewerkers te waarborgen. Wij vragen u zelf een mondkapje mee te nemen. In het zwembad kunt u eventueel een mondkapje aanschaffen. Tijdens het zwemmen is een mondkapje niet nodig. Voor en na het zwemmen wel.
 • Zweminstructeurs zijn niet verplicht tijdens de les een mondkapje te dragen. Vooraf, tussendoor en na afloop is een mondkapje wel verplicht.
 • Voor kinderen die medicatie gebruiken of een kind met een medische historie (denk aan epilepsie, astma, hartproblemen) is de aanwezigheid van 1 ouder/begeleider in de zwemzaal toegestaan. Dit na toestemming van de directie van Zwembad Het Mineraal.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Toiletbezoek in het zwembad tot een minimum beperken.
 • 1 ouder/begeleider met 1 kind (broertjes en zusjes mogen eventueel mee).
 • Ouder/begeleider wacht buiten tot de les is afgelopen. (de wachtruimte op de 1e verdieping mag niet gebruikt worden).
 • Ouder/begeleider houdt 1,5 meter afstand van de zweminstructeurs en van andere ouders/begeleiders.
 • Ouders/begeleiders kunnen geen persoonlijk contact met zweminstructeurs hebben (dringende vragen kunnen telefonisch of per mail gesteld worden).
 • Was de handen na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, hekjes, bankjes etc.).
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen.
 • Zingen en schreeuwen is niet toegestaan.
 •  

Wij vragen u de aangegeven routing te volgen

 • Kom op tijd maar niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les.
 • Doe thuis de gezondheids-check. Beantwoord u 1 van de vragen met ja, dan mag u niet naar het zwembad komen.
 • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet.
 • Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
 • Douche thuis – het is niet toegestaan voor en na de les in het zwembad te douchen.
 • Doe thuis de zwemkleding aan onder je gewone kleding. Dit is niet verplicht, wel wordt dit door ons geadviseerd.
 • Ga het zwembad binnen door de schuifdeur.
 • Bij binnenkomst wordt gevraagd naar de gezondheids-check.
 • Schoenen in het schoenenrek of overschoentjes aan voor zowel kind als begeleider.
 • Ga samen met uw kind direct naar de kassa. U kunt daar de les betalen. Houd het contact bij de balie kort en houd de 1,5 meter afstand.
 • Betaal bij voorkeur met pin of contactloos.
 • Daarna loopt u via het zwembad naar kleedkamer 1.
 • Snel omkleden in kleedkamer 1. Gebruik maken van de 4 omkleedhokjes of met 1,5 meter afstand in de kleedkamer. Kleding en schoenen meenemen.
 • Uw kind wordt door de zweminstructeur in de kleedkamer opgehaald.
 • Ouder verlaat de kleedkamer door de deur naar de gang en wacht buiten tot de zwemles is afgelopen.
 • Houd de eindtijd van de les van uw kind in de gaten.
 • Na de les wordt uw kind door de zweminstructeur naar kleedkamer 2 gebracht.
 • Vanaf buiten kunt u bij deur onder het afdakje naar binnen en kleedkamer 2 betreden. Dit is mogelijk vanaf de eindtijd van de les.
 • In kleedkamer 2 in de 4 omkleedhokjes of met 1,5 meter afstand in de kleedkamer aankleden.
 • Verlaat daarna zo snel mogelijk het zwembad via de deur onder het afdakje en de aangegeven route.

Er is een “corona” medewerker aanwezig om toezicht te houden op de regels. Deze medewerker is ook verantwoordelijk voor extra schoonmaak en desinfectie van alle contactpunten.

Afzwemmen

Het proef- en afzwemmen voor ABC diploma’s zal niet meer collectief plaatsvinden maar in de reguliere zwemles. Het selecteren voor het afzwemmen gebeurt tijdens de les door de zweminstructeur.

 

Bij het afzwemmen mogen er momenteel geen toeschouwers aanwezig zijn

Bij aanpassingen in de coronarichtlijnen vanuit de overheid zullen de nu geldende maatregelen versoepeld dan wel aangescherpt worden.

Voor de zwemlessen blijven de reguliere annuleringsvoorwaarden van kracht. Dit houdt in: Er staan altijd 4 door u betaalde lessen in het zwemrooster vooruit geboekt.

Indien onverwacht een gereserveerde les niet gevolgd kan worden (bijvoorbeeld bij ziekte) stellen wij het op prijs als u dit meldt. Er vindt echter geen restitutie van het lesgeld plaats. Alleen indien het verzuim tenminste vier weken van tevoren wordt aangekondigd, kunnen eventueel gereserveerde lessen doorgeschoven worden en hoeft de verzuimde les niet betaald te worden.

Als uw kind of een huisgenoot corona gerelateerde klachten heeft en de les om die reden niet gevolgd kan worden, wordt dit gezien als ziekte en wordt het lesgeld niet doorgeschoven.

Erik en Yentl Siemons                                                                                        Weesp, maart 2021