Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor uw en ons gemak hanteren wij bij de zwemlessen het volgende huishoudelijk reglement:

1)  Zweminstituut Siemons behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen, mits de wijziging een maand van tevoren aangekondigd wordt.

2) Bij aanvang reserveert en betaalt u de 1e zwemles en ook de 4 volgende lessen. Daarna reserveert en betaalt u wekelijks minimaal één les, zodat er altijd 4 lessen vooruit geboekt staan.
Indien onverwacht een gereserveerde les niet gevolgd kan worden (bijvoorbeeld door ziekte) stellen wij het op prijs als u dit meldt. Er vindt echter geen restitutie van lesgeld plaats. Alleen indien het verzuim tenminste vier weken tevoren wordt aangekondigd (bijvoorbeeld bij vakantie), kunnen eventueel gereserveerde lessen doorgeschoven worden, en hoeft de verzuimde les niet betaald te worden.
Beëindiging van de zwemactiviteiten dient minimaal 4 lessen van tevoren aangekondigd te worden. Bij stoppen van de zwemlessen wegens langdurige ziekte zal, in overleg, de deelnemer tijdelijk op de wachtlijst geplaatst worden.

3) Zweminstituut Siemons aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zwemlessen die, buiten haar schuld om, geen doorgang kunnen vinden. Hieronder vallen bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden en/of storingen aan het zwembad. In zo’n geval worden de lessen geannuleerd en wordt het lesgeld verrekend. Restitutie van lesgeld vindt alleen plaats na afzwemmen indien het diploma is behaald, en de lessen niet voortgezet worden.

4) Zweminstituut Siemons behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen personen te weigeren of uit de lessen te verwijderen.

5) In de zwemzaal en kleedkamer mag u geen etenswaren meenemen en er mag niet met straatschoeisel worden gelopen. Overschoenen zijn verkrijgbaar.

6) Aanwijzingen van het personeel dienen altijd opgevolgd te worden.

7) Zweminstituut Siemons is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, schade en/of diefstal.

8) Het is niet toegestaan rondom het gebouw te parkeren, met uitzondering van de daarvoor bestemde en aangegeven parkeerplaatsen.